PAANO KO PALALAKIHIN ANG SUSO KO?

Question about health, beauty and other thingsPAANO KO PALALAKIHIN ANG SUSO KO?
Mailyn asked 3 years ago

Dahil pareho kayo ng mga magulang mo ng henetikong komposisyon, malaki ang posibilidad na ang sukat ng suso mo ay katulad ng sa mga miyembro ng inyong pamilya, tulad ng ina, kapatid na babae, lola, o tiya sa pamilya ng iyong ama at ina. Dahil ang suso ay binubuo ng malaking proporsiyon ng matabang tisyu, may epekto rin sa laki ng suso mo ang iyong timbang. Try this

PAANO KO PALALAKIHIN ANG SUSO KO?
4 (80%) 1 vote