Problema ko ang maliit kong titi, maagang pag-orgasm, at kaunting semilya. Maaari ba akong makipagtalik sa asawa ko kapag kasal na kami at maaari din ba akong maging ama?

Question about health, beauty and other thingsProblema ko ang maliit kong titi, maagang pag-orgasm, at kaunting semilya. Maaari ba akong makipagtalik sa asawa ko kapag kasal na kami at maaari din ba akong maging ama?
Mark asked 3 years ago

Mag-isip kang mabuti. Hindi masama ang magsalsal nang paminsan-minsan. Isa pa, ang sukat ng titi mo kapag matigas ay sapat na para mapasaya mo ang iyong asawa, siguruhin mo lang na magaling ka sa pag-foreplay. Sumangguni ka sa isang eksperto sa seks para matulungan ka.

Problema ko ang maliit kong titi, maagang pag-orgasm, at kaunting semilya. Maaari ba akong makipagtalik sa asawa ko kapag kasal na kami at maaari din ba akong maging ama?
Rate this post